Categories: General
      Date: 2017-05-12
     Title: Svečiai iš Portugalijos

{Gallery img="705" template="fancysingle460"}

Gegužės  9 d.  IB „Vigora“ lankėsi Erasmus+ projekto dalyviai iš Portugalijos, Arcos Valdevez ir Ponte da Barca komercijos asociacijos atstovai.  Svečius domina kaip tarpusavyje bendradarbiauja Lietuvos įvairių pakopų švietimo institucijos ir įmonės, kaip yra organizuojamas praktinis mokymas, kokios yra galimybės studentams (mokiniams) atlikti praktiką realiose įmonėse bei vėliau įsidarbinti. Projekto dalyvius domina Lietuvos mokymosi visą gyvenimą programos, ar mokymuose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, ar tik atitinkantys konkrečiose mokymosi visą gyvenimą programose nustatytus reikalavimus.Svečius iš Portugalijos labai sudomino IB „Vigora“ veikla, jie bendravo su bendrovėje dirbančiais mokiniais. Projekto dalyviams patiko, kad mokiniams yra sudarytos sąlygos bendrauti užsienio kalba su kitų šalių studentais. Imitacinė bendrovė yra viena iš praktikos formų Lietuvoje, todėl buvo priimtas sprendimas, kad svečius į kitas švietimo institucijas lydės IB „Vigora“ darbuotojai (būsimieji logistai ekspeditoriai).

Pirmas vizitas  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje praėjo labai šiltoje aplinkoje, svečiams buvo suorganizuota  ekskursija po fakultetą, lankėmės tiek teoriniuose, tiek praktiniuose užsiėmimuose, išsamiai buvo  pristatytos studijų programos, projektinė veikla. Mūsų mokinius sudomino tolimesnės studijos šioje kolegijoje, buvo aptartos galimybės studijuoti pasirinktas specialybes.

Kitą dieną svečius lydėjome į Lietuvos Simulth centrą bei Lietuvos imitacinių bendrovių asociaciją. Arcos Valdevez ir Ponte da Barca komercijos asociacijos atstovus nepaprastai sudomino tokia patirtis, jie labai įdėmiai klausė asociacijos prezidento Mariaus Ignatonio pristatymo apie LIBA veiklą,  juos sužavėjo studentų bei dėstytojų  entuziazmas, bendradarbiavimo kryptys, renginiai.

Siekdami, kad svečiai geriau suprastų imitacinių bendrovių  veiklą, juos pakvietėme dalyvauti Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto IB „Viko bankas“ ir IB „Viko drauda“ praktiniuose užsiėmimuose.  Svečiai atsidarė sąskaitas banke, apsidraudė savo turtą. Po pokalbių su studentais, svečiai dar ilgai, prie kavos puodelio, bendravo su kolegijos administracija, analizavo dviejų šalių esminius studijų programų skirtumus, studentų galimybes prisiliesti  tiek prie imitacinės, tiek prie realios praktikos.

Kitą savaitę svečius lydėsime į Vilniaus universiteto, Ekonomikos fakulteto IB „Geveta“ bei į Vilniaus paslaugų ir verslo darbuotojų profesinio rengimo centro IB „Gija“.

{Gallery dir='naujienos/2017/03-09_sveciai_is_Portugalijos'}