Archyvas

2013-11-22

Naujovės firmos veikloje


Mokslinė-praktinė konferencija „Naujovės firmos veikloje“

Š.m. lapkričio 15 d. firmoje vyko pirmoji mokinių mokslinė-praktinė konferencija „Naujovės firmos veikloje“, kurioje pranešimus skaitė būsimieji logistai-ekspeditoriai .

Mokinių pranešimuose atsispindėjo jų požiūris į firmos veiklą, buvo įžvelgtos teigiamos ir neigiamos veiklos kryptys.  Mokiniai teikė  pasiūlymus  veiklos planavimui ir išteklių paskirstymui,  esant kritinei situacijai, gebėjo pasirinkti  optimalią veiklos kryptį. Daug dėmesio buvo skirta darbui su dokumentais, naujos dokumentų valdymo sistemos įvedimui, veiksmų koordinavimui su kitais padaliniais.  Mokinių manymu,  ypač kryptingai derėtų dirbti darbuotojų motyvavimo srityje, tinkamai organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, pastoviai domėtis, ar darbuotojai patenkinti savo darbu. Tyrimo metu paaiškėjo darbuotojų pasirengimas siekti firmos tikslų, prisiimti atsakomybę už savo darbą,  išryškėjo jų kūrybiškas požiūris į paskirtą darbą, inovacijų valdymas.  Tyrimo metu gauti rezultatai, tikėtina, bus pritaikyti  kryptingai ir naudingai, o firmoje įgytos kompetencijos padės lengviau įsidarbinti logistikos srityje.
<<< Istorija
>>> 5 metai

Naujienos

Nauja/Atnaujinta