Archyvas

2013-12-06

Mano idėja – mano sprendimas


Š.m. lapkričio 29 d. firmoje vyko  mokinių mokslinė-praktinė konferencija „Mano idėja – mano sprendimas!“, kurioje pranešimus skaitė būsimieji logistai-ekspeditoriai.

Aktyvi mokinių veikla įgauna firmoje pagreitį, todėl buvo nuspręsta atlikti tiriamąjį darbą (tai tęstinė projektinio darbo veikla, kurią pradėjo kitos grupės mokiniai). Tyrimo metu gauti rezultatai, tikėtina, bus pritaikyti  kryptingai ir naudingai, o firmoje įgytos kompetencijos padės lengviau įsidarbinti logistikos srityje.

Tyrimo metu būsimieji logistai ekspeditoriai  aiškinosi, ar firmos vadovai daug dėmesio skyrė veiklos planavimui ir išteklių paskirstymui,  optimalios veiklos krypties pasirinkimui esant kritinei situacijai, moralinių ir psichologinių stimulų naudojimui. Tyrėjai aiškinosi ar firmoje praktikuojamas individualus priėjimas sprendžiant problemas su darbuotojais.  Labai svarbus yra gerų santykių su kitų padalinių darbuotojais palaikymas, pasirengimas priimti atsakomybę už savo darbą, todėl šiuo klausimu  buvo vykdoma darbuotojų apklausa.

Svarbiausias tyrimo tikslas yra surasti naujus sprendimus sprendžiant senas problemas, todėl mokiniai savo pranešimuose pateikė šūsnį puikių idėjų, kaip kūrybiškai pažvelgti į paskirtą darbą,  kaip įveikti darbuotojų pasipriešinimą diegiant inovacijas. Ar pavyks pateiktas idėjas įgyvendinti, parodys laikas...
<<< Istorija
>>> 5 metai

Naujienos

Nauja/Atnaujinta