Archyvas

2015-01-23

„Simulith“ metų žmogus


Nuo 2009-ųjų metų už įvairius pasiekimus, kuriais gerinama verslo praktinio mokymo firmų veikla, didinamas koncepcijos žinomumas, „Simulith“ centras renka metų žmogų. Labai malonu 2014 – ųjų „Simulith“ metų žmogaus titulą už daugiametę aktyvią ir nuolatinę veiklą didinant verslo praktinio mokymo firmų idėjos žinomumą ir gerinant veiklos kokybę, už betarpišką bendradarbiavimą su „Simulith“ centru ir Lietuvos VPMF vadovais, pagalbą organizuojant įvairius tinklo renginius ir dalijimąsi sukaupta patirtimi, už dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, skirti  Vaclavai Griškevičienei.

Vaclava Griškevičienė yra Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos profesijos mokytoja ekspertė, keturiolika metų šioje mokykloje sėkmingai veikiančios verslo praktinio mokymo firmos „Vigora“ įkūrėja ir vadovė, „Simulith“ Patariamosios tarybos aktyvi narė.
<<< Istorija
>>> 5 metai

Naujienos

Nauja/Atnaujinta