Veikla

VPMF "Vigora" yra individualaus tobulinimosi, perkvalifikavimo ir pirminio komercijos mokymo įmonė. Jame darbo turinys yra integruotas į vidaus gamybinį darbo procesą, kuris orientuotas į atitinkamą realų įmonės gyvenimą.

VPMF gali mokytis:

  • komercinių mokyklų mokiniai
  • ekonominio profilio vidurinių mokyklų mokiniai
  • bedarbiai
  • darbuotojai, norintys kelti kvalifikaciją.

VPMF yra būtinas, nes jis leidžia atstatyti kontaktą su profesine realybe, suteikia galimybę teoriją pritaikyti praktikoje.

VPMF "Vigora" funkcionuoja 4 skyriai:

VPMF darbas orientuotas į individualią kiekvieno dalyvio situaciją, kur mokymo tikslas: parengti nuo laiko nepriklausančią ir specialybės sritį apimančią kvalifikaciją, kuri padėtų geriau įveikti profesinius ateities uždavinius.