Buhalterija

Finansų skyriuje atliekami šie darbai:

 • Ūkinės operacijos registruojamos bendrajame žurnale;
 • Padaryti įrašai perkeliami į analitinius žurnalus ir didžiąją knygą;
 • Sudaromas bandomasis balansas, ketvirtiniai bei metinis balansas ir pelno (nuostolio)ataskaita;
 • Apskaičiuojami ir analizuojami finansinės veiklos rodikliai;
 • Apmokamos gautos sąskaitos;
 • Tikrinami duomenys su balansu, gautu iš banko;
 • Registruojami atsargų likučiai;
 • Pildoma PVM deklaracija bei atskaitymų į kelių fondą deklaracija.

Finansų skyriaus darbas yra pilnai kompiuterizuotas. Darbui yra naudojama kompiuterinė buhalterinės apskaitos programa Stekas – apskaita.

Programa turi šiuos pagrindinius modulius:

 • Didžioji knyga,
 • Pirkimai,
 • Pardavimai,
 • Atsargų apskaita,
 • Ilgalaikio turto apskaita.

Bendrasis žurnalas vedamas automatiškai pildant pirminius dokumentus. Reikia tik teisingai įvesti pirkimo dokumentus, išrašyti pardavimo dokumentus, mokėjimo pavedimus ir t.t., o bendrąjį žurnalą ves kompiuteris. Programos pagalba galima gauti bet kurio laikotarpio įmonės balansą.